Categorieën
Blog

Psychische klachten: een weg naar rust, evenwicht en inzicht

Onze emoties en gevoelens trekken als golven door ons heen. Ze komen en gaan. Maar als je psychische klachten hebt, kunnen die golven zo groot en sterk zijn en zo vaak opkomen dat ze je overmannen en je langdurig uit balans brengen. Het kan ook zijn dat je gevoel vast zit, dat je je geblokkeerd en gespannen voelt, of dat je je leeg en zwaar voelt en niet weet waar je de kracht en de motivatie vandaan moet halen om verder te gaan. Niet zelden hebben mensen met psychische klachten een combinatie van deze ervaringen, soms tegelijk, soms afwisselend. Soms hebben die golven een duidelijke oorzaak, soms lijken ze uit het niets te komen.

Qi

De Chinese geneeswijzen beschouwen die golven in je gevoelsleven als bewegingen van qi, een Chinees begrip dat meestal wordt vertaald met ‘energie’. Het doel van onze behandeling is de hoge golven tot bedaren te brengen, dat wat stilstaat en vastzit in beweging te brengen en wat leeg is te vullen en te voeden. Zo ontstaat er weer een evenwichtige, gelijkmatige beweging van de qi, die je in staat stelt de regie te voeren over je gevoelsleven en je bestaan.

Onderzoek en diagnose

Je zou kunnen zeggen wij acupuncturisten geen medisch-psychische aandoeningen behandelen, zoals een depressie of een angst- of paniekstoornis, maar de disbalans in de energiehuishouding, de verstoorde bewegingen van de qi. De manier waarop de qi verstoord is, is voor iedere patiënt uniek. In ons onderzoek brengen we de specifieke klachten en verstoringen en de disbalans in jouw qi in kaart. Daarbij spelen niet alleen emotionele verschijnselen een rol, maar ook lichamelijke symptomen, zoals de temperatuurverdeling in je lichaam, transpiratie, slaap, ontlasting, spierspanning, pijn, vitaliteit, hormoonhuishouding, ademhaling, hartslag en houding. Ook daarin komt de verstoring van de qi tot uitdrukking. In de Chinese geneeskunde wordt de mens gezien als een ondeelbare eenheid van lichaam en geest. Bij de behandeling is er daarom evenveel aandacht voor de symptomen in je ichaam als voor de symptomen in je geest.

Acupunctuur

Acupunctuur herstelt en kalmeert lichaam en geest en draagt bij aan het hervinden van je emotionele balans. Vaak ervaren patiënten na een eerste behandeling al meer rust, ontspanning en evenwicht.  De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat acupunctuur een effectieve behandeling kan zijn bij psychische aandoeningen, zoals depressiviteit en angststoornissen.

Kruiden, supplementen en advies

Een acupunctuurbehandeling kan worden ondersteund met behulp van Chinese kruiden of voedingssupplementen. Als dat aan de orde is, kunnen we ook adviezen geven over zaken zoals voeding, beweging en werkbelasting. 

Qi-counseling

Bewustwording kan een belangrijke rol spelen bij het herstel, want je denkpatronen en de manier waarop je met je gevoelens omgaat hebben veel invloed op de bewegingen van de qi en dus op je klachten. Eigenaar van Acupunctuur Haarlem Willem Pinksterboer ontwikkelde op basis de filosofie van de Chinese geneeskunde Qi-counseling, een therapie die leidt tot diepgaand zelfinzicht en een helder inzicht in de oorsprong van je klachten.

Aan de hand van de Chinese vijf elementen onderzoek je de keuzes die je bewust of onbewust maakt, de gevoelens die je steeds opnieuw opzoekt of juist vermijdt. Het wordt duidelijk waar je kracht zit, waar je valkuilen zich bevinden en welke emoties en lichamelijke gewaarwordingen daarmee verbonden zijn. Je krijgt een helder beeld van de wisselwerking tussen je lichaam en je geest en gaat begrijpen wat ervoor nodig is om je emotionele evenwicht te hervinden. 

Regie over je qi 

De inzichten die je tijdens de gesprekken opdoet, worden op de behandeltafel toegepast, want door alleen in je hoofd te weten hoe het zit verandert er nog niets aan je situatie. Je krijgt bij deze manier van coachen daarom ook technieken aangereikt waarmee je de bewegingen van de qi in je lichaam en je geest leert observeren en beïnvloeden. Je bent dan niet meer overgeleverd aan de golven van de qi; je hebt er de regie over gekregen. Zo hervind je vertrouwen, rust en evenwicht.   

Behandelingskeuze

Om je herstel zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, streven we naar een zinvolle samenwerking met de andere hulpverleners en artsen die je begeleiden. Het gebruik van medicijnen staat onze behandeling niet in de weg; ook dat kan nodig zijn voor jouw herstel.

Als je naar tevredenheid wordt behandeld door een psycholoog of een andere hulpverlener, dan is acupunctuur een goed middel om je persoonlijke herstelproces te ondersteunen en te vergemakkelijken. Je kunt daarvoor bij Acupunctuur Haarlem een afspraak maken met de acupuncturisten Vincent Bartelse of Leontine Bos.

Als je al langer worstelt met klachten, als die ondanks psychologische begeleiding telkens terugkeren of als je behoefte hebt aan een nieuw perspectief op je klachten, dan adviseren we je een afspraak te maken bij Willem Pinksterboer.

Kennismaken

In de behandeling van psychische klachten speelt de behandelrelatie een belangrijke rol. Het is daarom van groot belang dat je je prettig voelt bij degene die je gaat behandelen. We kunnen ons daarom voorstellen dat je graag eerst met ons wilt kennismaken voordat je een besluit neemt over een behandeltraject. Misschien heb je ook nog vragen over jouw specifieke klachten of over onze aanpak. Daarom kun je, als je dat wilt, een afspraak maken voor een kosteloos kennismakingsgesprek van ongeveer twintig minuten. Je kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen met je vragen.

Geef een reactie