Categorieën
Blog

Qi-counseling: een gids op je weg naar gezondheid

Willem Pinksterboer ontwikkelde een werkwijze waarin hij de kennis uit de Chinese geneeskunde niet alleen gebruikt om een goede acupunctuurbehandeling te geven, maar ook om je te leren hoe je daarmee zelf de weg naar gezondheid kunt bewandelen: Qi-counseling. In deze integrale benadering van klachten werken behandelaar en patiënt nauw samen. Zowel hoofd (kennis & inzicht), hart (gevoelsvaardigheden) als handen (praktische vaardigheden en acupunctuur) zijn betrokken bij het herstel. Deze bijzondere manier van werken onderwijst Willem inmiddels aan collega-acupuncturisten.

Qi

De theorie waar de traditionele Chinese geneeskunde op is gebaseerd, geeft inzicht in de werking van lichaam en geest en in de manier waarop deze twee aspecten van een mens met elkaar samenhangen. Centraal in de theorie staat het begrip qi, vaak vertaald als energie. En acupuncturist corrigeert en voedt de qi om de gezondheid van de patiënt te herstellen. 

Willem gebruikt die theorie bij Qi-counseling niet alleen om te behandelen, maar vooral ook om duidelijk te maken hoe we zelf, meestal zonder dat we ons ervan bewust zijn, voortdurend invloed uitoefenen op de circulatie van de qi. Allerlei factoren hebben grote invloed op de bewegingen van de qi, die bepalend zijn voor onze gezondheid. Denk aan onbewuste overtuigingen die onze keuzes beïnvloeden, gevoelens en emoties die we ontwijken of waar we ons juist aan vastklampen, eisen die we aan onszelf stellen of onrealistische verwachtingen die we van onszelf of van het leven hebben. 

Bewustwording

Als je je niet bewust bent van al die invloeden, dan is de kans groot dat er telkens opnieuw klachten ontstaan en dat je afhankelijk blijft van artsen en therapeuten die je behandelen. Willem is van mening dat een behandelaar zou moeten streven naar een situatie waarin de patiënt zelf de regie heeft over zijn of haar gezondheid. Daarom leert hij je hoe je de bewegingen van qi kunt waarnemen en hoe je verstoringen daarin kunt helpen herstellen om zo je gezondheid te verbeteren en je welzijn te vergroten. Je krijgt tijdens de behandelingen dus zelf de regie over je qi. 

Oosterse psychologie

Je zou Qi-counseling een vorm van oosterse psychologie kunnen noemen, waarbij het belangrijk is je te realiseren dat die een psychologie van lichaam en geest is. Willem werkt met mensen met psychische klachten, zingevingsvragen en burn-outs, maar ook met patiënten met migraine, slapeloosheid, hormonale klachten, maagdarmklachten of chronische pijn. In de oosterse geneeskunde bestaat geen verschil tussen fysiologie en psychologie: die zijn beide uitdrukkingen van de bewegingen van een en dezelfde qi. 

In de gesprekken die Willem met je voert, leer je aan de hand van eenvoudige modellen uit de Chinese filosofie op een andere manier naar jezelf en je klachten kijken, waardoor je tot nieuwe inzichten komt en nieuwe verbanden gaat zien. Hij deelt met je wat hij waarneemt en nodigt je uit om samen af te dalen naar de oorsprong van de verstoringen die in de bewegingen van je qi zijn ontstaan. Willem moedigt je aan om alles wat je tegenkomt met open belangstelling te onderzoeken. Dat onderzoek vindt niet alleen plaats tijdens de gesprekken aan tafel, maar ook tijdens het werk op de behandeltafel. Je leert hoe je de bewegingen van de qi in je lichaam kunt waarnemen, hoe je er contact mee kunt maken en ze zelf kunt herstellen en balanceren. Daarbij spelen zelfreflectie, aandachtsoefeningen en ademhalingstechnieken een grote rol. Ook kunnen praktische adviezen over je levensstijl,  bijvoorbeeld op het gebied van voeding, werk en sportbelasting, bijdragen aan het herstel van de evenwichtige beweging van je qi.  

Gids

Zoals gezegd werken patiënt en behandelaar bij Qi-counseling samen aan het herstel van de gezondheid. Je zou kunnen zeggen dat de behandelaar de gids is en de patiënt de reiziger op weg naar gezondheid. De gids heeft de kaart en kent de gevaren en de veilige wegen. De reiziger bepaalt het doel en het tempo en leert gaandeweg de weg kennen die hij heeft te gaan. Het genezingsproces valt samen met een persoonlijk groei- en transformatieproces, waarvoor beide partijen samen verantwoordelijkheid dragen. Openheid en wederzijds vertrouwen vormen de basis voor deze samenwerking. 

Japanse Acupunctuur

Groei- en transformatieprocessen kosten veel energie en juist daar ontbreekt het vaak aan als het niet goed met je gaat. Met behulp van zachte Japanse acupunctuurtechnieken en soms met Chinese kruiden ondersteunt Willem zo nodig je herstelproces. De acupunctuurbehandelingen die hij geeft zijn hands-on.  Zoals hij in het gesprek aandachtig communiceert met woorden, zo communiceert hij in dit deel van de behandeling met je lichaam. Hij monitort voortdurend welke reacties er optreden, zodat hij weet wat de volgende stap van de behandeling moet zijn. De technieken die hij gebruikt zijn mild en pijnloos. Ook tijdens dit onderdeel van de behandeling, dat je min of meer passief ondergaat en meestal in stilte plaatsvindt, nodigt Willem je uit om de veranderingen en de reacties waar te nemen die optreden in je gedachten, je stemming en je lichaam.

Wanneer kiezen voor deze behandeling?

De rijke combinatie van aspecten die in deze werkwijze samenkomt, vormt een integrale behandelmethode met diepgaande effecten. Je zou voor Qi-counseling kunnen kiezen als:

  • je klachten al langer bestaan en/of andere behandelingen je niet of onvoldoende hebben geholpen,
  • je het idee hebt dat de wisselwerking tussen lichaam en geest een rol speelt bij het ontstaan of aanhouden van je klachten,
  • je behoefte hebt aan een ander perspectief op je klachten, 
  • je niet alleen van je klachten af wilt, maar ook wilt onderzoeken wat ze je mogelijk te vertellen hebben,
  • je zelf een zo groot mogelijke bijdrage wilt leveren aan je herstel.

Tijdens het eerste gesprek zal Willem samen met jou onderzoeken of deze manier van werken bij jou en je klachten past. 

Patiënten over Qi-counseling

Een behandeling die verder gaat dan alleen het aanpakken van mijn klachten. Nog midden in het proces zit ik, van de acupunctuurbehandeling, begeleiding, coaching en een nieuwe manier van waarnemen en denken. Nuchter en realistisch als ik denk te zijn, heb ik me niet kunnen inbeelden dat mijn spijsverteringsklachten en andere lichamelijke ongemakken door een behandeling als deze, nu in korte tijd vervagen en zelfs lijken te verdwijnen. Met compleet nieuwe inzichten kan ik ook zelf aan de slag. Het is het totaalpakket van Willem, met daarbij een bijzondere persoonlijke aandacht, dat me in goede zin heeft overdonderd.’ 
L.L. Haarlem

‘Willem creëert ruimte waarin het veilig is om alles te denken en voelen, ook – of juist – de kanten die je van jezelf die je eerder niet onder ogen wilde komen. Dat leert mij beter naar mijzelf te luisteren.
Willem verschilt van eerdere (psychologische) hulpverleners die ik heb ervaren in de manier waarop hij zijn eigen ervaringen gebruikt om jou te helpen. Bovendien is hij geen ja-knikker, maar kan hij als dat nodig is de juiste vragen stellen om het echte probleem boven water te halen. Zonder het verleden te over-analyseren leert hij mij onbehulpzame patronen in mijn denken te herkennen en te veranderen. Hierdoor voel ik mij steeds sterker en heb ik meer vertrouwen in mijzelf.

Als acupuncturist voelt hij goed aan hoeveel nodig is en hij forceert niets, wat leidt tot pijnvermindering en dus meer vertrouwen in mijn herstel.’
L.B. Amsterdam

‘Ik kwam bij Willem om korte metten te maken met mijn rookverslaving, dat het veel meer is dan dat, had ik niet verwacht.Ik ben zoveel over mezelf aan het leren, mezelf aan het tegenkomen en liefhebben.Het is heel prettig om iemand te hebben die je hierin begeleid.’
A.v.d.H. Haarlem

Heb je naar aanleiding van nog vragen of wil je een afspraak maken, neem dan gerust contact op.

Geef een reactie